In de praktijk

Over Beweeg Wijs

Beweeg Wijs… Laat ze buiten spelen!

We gaan aan de slag met bewegen in de school, wijk, sportvereniging en zorgcentra. Naast veel bewegen is het ook belangrijk om gezond te eten. Scholen kunnen door te werken met Leef Wijs, de leerlingen bewust maken van goede voeding en gezond koken. Ook leren ze hoe je dit kunt toepassen in het dagelijks leven, zoals door gezond boodschappen doen.

Onze integrale aanpak kenmerkt zich door de verbinding van het onderwijs van binnen naar buiten. Onderwijsdoelen worden buiten zichtbaar: sport en spel, techniek, rekenen, natuurbeleving, theater, dans en muziek, het biedt voor alle kinderen een rijke ontwikkelomgeving. De school maakt met het team haar eigen keuzes, de omgeving wordt ontwikkelingsgericht gezoneerd en ingericht. We gebruiken daarbij de kleurenmethodiek ontwikkeld door gedragsdeskundige Erik Boot. De beleving en de ontwikkeling van de leerlingen staat centraal.

Pauze Spelen

Structuur in de schoolomgeving

Op een duurzame manier, zo mogelijk met hergebruik van (gedeelte) van de huidige speeltoestellen, maken we de schoolomgeving toekomstbestendig. Je kunt er heerlijk spelen en veilig je vrije tijd doorbrengen. Deze aanpak staat garant voor een zo efficiënt mogelijke besteding van de aanwezige financiële middelen. Beweeg Wijs maakt het optimaal gebruik van de schoolomgeving tot een nieuw schoolvak. Dat gaat stap voor stap waarbij het schoolteam in geleidelijk tempo trainingen volgt om zich te ontwikkelen van pleinwacht tot plein- en activiteitencoach.

Beweegteams

Om de samenwerking met de school zo optimaal mogelijk te laten lopen wordt er een beweegteam samengesteld die 4 á 5 keer per jaar met elkaar overleg voert over de ontwikkelingen. Het beweegteam is een afvaardiging van het schoolteam en bestaat o.a. uit leerkrachten (onder- midden- en bovenbouw), vakleerkracht(en) bewegingsonderwijs, conciërge en eventuele andere partners. Beweeg Wijs verzorgt daarbij desgewenst de detachering van speciaal opgeleide vrijetijdscoördinatoren. Zij ondersteunen een extra kwaliteitsimpuls van de vrijetijdsbesteding.

Keuzemodules

Voor alle modules richten wij een deel van uw plein in en ontvangt u een startscholing en het onderwijspakket.Kleurenmethodiek

Beweeg Wijs met gedrag is een samensmelting van de speelpleinmethode van Beweeg Wijs en de principes van spelen met gedrag van gedragsdeskundige Erik Boot. De methode gaat ervan uit dat leraren de leerlingen beter moeten leren begrijpen en leerlingen in een sociaal eenvoudiger situatie kunnen plaatsen, zodat een grotere kans op succesbeleving kan ontstaan. Er ontstaat een “rijke omgeving” voor vrijetijdsbesteding in de brede school.

Onderdeel van de methode zijn de aangebrachte kleurenzones op het schoolplein. Bij elke kleurenzone horen specifieke activiteiten die afgestemd zijn op de sociaal emotionele ontwikkeling van de leerlingen. Tijdens de pauzes worden de leraren van de school ondersteund door een gediplomeerde combinatiefunctionaris. Daarnaast worden oudere leerlingen opgeleid tot juniorcoaches om jongere leerlingen te begeleiden bij het spelen.

Blauw - Naast elkaar

Zelfstandig naast elkaar spelen en leren wat je kan

Geel - Om de beurt

Even kunnen wachten als een ander speelt

Oranje - Samen delen

Delen van materiaal en het spel op gang houden

Groen - Samenwerken

Samenwerken en rekening houden met een ander

Rood - Tegen elkaar

Respect hebben voor je tegenstander en sportief spelen

Wit - Chillzone

Even in alle rust spelen, chillen of een muziekje luisteren

Wij werken samen met onder andere:

Laat ze buiten spelen! Kom in contact

Beweeg Wijs BV – Bedrijvenweg 2a, 7161 AJ Neede

+31 (0)545 296858

info@beweegwijs.nl