« Vorige pagina

In de klas vindt begripsvorming van het rekenen plaats en worden oplossingsprocedures aangeboden en geoefend. Automatiseren en memoriseren van lastige concepten (zoals splitsen, over het honderdtal, breuken) vraagt meer oefening om tot vlot leren rekenen te komen. Door bewegend rekenen wordt een extra dimensie gecreëerd waarbij ook andere zintuigen worden aangesproken en leerlingen met plezier context-gebonden oefenen, zodat een stevige basis ontstaat voor het meer abstract functioneren. Het bewegend oefenen gebeurt in spelvorm onder begeleiding, waarbij aandacht is voor interactie en eigen inbreng van leerlingen, zodat gericht kan worden geoefend op eigen niveau. Maak kennis met ons rekenplein voor groep 1 t/m 4 en groep 5 t/m 8 en de boeiende onderwijsinhoud. Met adviestips over de aanleg van het rekenplein en een scholingstraject voor optimaal gebruik.

Workshopleiders:  Ron ten Broeke & Jantien Stam

Ron ten Broeke  is eigenaar van Beweeg Wijs en mede ontwikkelaar Beweeg Wijs Bewegend Rekenen
Jantien Stam is lerarenopleider wiskunde en ontwikkelaar Beweeg Wijs Bewegend Rekenen