« Vorige pagina

Het ‘Motorlab NL’ (bewegingscircuit in de speelzaal) is ontstaan door inspiratie na het bekijken van een Amerikaanse filmpje van ‘Ready bodies, learning minds’, dat beelden liet zien van een Motorlab aldaar. Aanleiding voor de bedenkers was dat er steeds meer onrustige, onrijpe kinderen op school komen, die moeite hebben met schoolse vaardigheden. Door 2 of 3 keer per week, op de dagen dat er geen gymles is, met de klas een motorlab te doen, ging niet alleen de motoriek snel vooruit, maar ook het gedrag en zelfs cognitieve vaardigheden. Maar liefst 70% verhoging in leesvaardigheid claimde het filmpje.
Sinds 3 jaar wordt gewerkt aan de Nederlandse versie van een Motorlab. Circuitonderdelen zijn grote en kleine motoriek, bewegend rekenen en er wordt gewerkt aan een taalonderdeel. Bewegend leren dus. Zo’n 50 bassischolen zijn er mee aan de slag en de deelnemende klassen zijn enthousiast. In deze theorieworkshop worden filmpjes van verschillende circuits getoond en uitgelegd hoe het circuit werkt. Welke voor- en nadelen kom je in de praktijk tegen en wat zijn de effecten? Enkele circuitonderdelen worden daadwerkelijk uitgezet en kunnen door de deelnemers zelf ervaren worden.

Workshopleider: Hans Stroes – Hans is eigenaar van Scholings- en adviesbureau ‘Stroes in Beweging’,
was vakleerkracht bewegingsonderwijs, bewegingsconsulent en docent aan ALO en PABO. Medeauteur van ‘Basislessen bewegingsonderwijs’.