« Vorige pagina

Een workshop over bewegend leren en taal

Een school zonder taalonderwijs is natuurlijk ondenkbaar. Maar een school waar kinderen te lang en te veel zitten om taal (en andere vakken) te leren is onwenselijk. De juiste afwisseling tussen zitten en bewegen lijkt makkelijker gezegd dan gedaan. En het wordt nog complexer als we tijdens de lessen taal bewegend willen leren. Welke activiteiten kun je met welke groep doen? Hoe organiseren we dit in of juist buiten het lokaal? Hoe gaan we om met verschillen? Wat zijn eenvoudige activiteiten én welke zijn complex? En natuurlijk belichten we de pedagogische en didactische voor- en nadelen van verschillende werkvormen.

In deze praktische workshop gaan we aan de slag met bewegen en taalactiviteiten. En al spel(l)end en bewegend ontdekken we hopelijk wat wel of niet past binnen de eigen onderwijssituatie. We verdiepen ons in de theorie achter bewegend leren en gaan zoveel mogelijk zelf aan de slag met verschillende werkvormen die (makkelijk) toepasbaar zijn in de praktijk.

Workshopleider: Bastiaan Goedhart – Bastiaan is opleidingsdocent op de PABO in Haarlem. Behalve ALO heeft hij ook Pabo gedaan en ervaring in alle groepen op de basisschool. Behalve een specialist op het gebied van bewegingsonderwijs en buitenspelen houdt hij zich ook bezig met het dynamischer maken van de schooldag, onder andere door bewegend leren.