« Vorige pagina

Overal voor aansprakelijk? Dan maar geen sportdagen en schoolreisjes meer?

Er is een spanningsveld tussen de wens van scholen om meer buiten te doen en de angst voor de risico’s bij deze activiteiten. Leerkrachten en het bevoegd gezag zijn zich bewust dat er meer dan vroeger nagedacht moet worden over de voorzorgmaatregelen.

In de dagelijkse praktijk merken we hoezeer er vragen leven bij zowel het onderwijs als bij de ouders van de kinderen. Een aantal aansprakelijkheidszaken heeft het landelijke nieuws gehaald en daarmee zijn we meer dan eens (overdreven?) bewust van de mogelijkheid dat het ook fout kan gaan. Maar hoever reikt de zorgplicht van een school als het gaat over activiteiten buiten? Behalve outdoor education gaat het ook over bijvoorbeeld buitenspelen, gymlessen op het schoolplein, bewegend leren, schoolreisjes, kampen etc.

Veel voorkomende vragen gaan over; hoeveel toezicht moet er zijn op hoeveel kinderen? Hebben ouders wat betreft toezicht dezelfde status als een leerkracht? Met welke bevoegdheid mag je wat? Is een school verantwoordelijk wanneer ouders ingezet worden om te rijden onder schooltijd? Wanneer ben je aansprakelijk als het fout gaat?

In deze workshop gaan we in op:

  • het heersende sentiment van overbezorgdheid
  • de vragen rondom de bevoegdheid en toezicht
  • concrete richtlijnen en voorzorgsmaatregelen die houvast geven
  • alle andere vragen die er leven

Workshopleider: Bastiaan Goedhart – Vakleerkracht en opleidingsdocent op de Pabo in Haarlem. Tevens werkzaam als deskundige op het gebied van veiligheid en aansprakelijkheid oa in samenwerking met Brechtje Paijmans, gepromoveerd letselschadeadvocaat en betrokken bij veel onderwijszaken.