« Vorige pagina

Bij de aanleg van schoolomgevingen wordt steeds vaker de principes van de “groene schoolpleinen” toegepast. Een groene schoolomgeving stimuleert kinderen om te bewegen, verbetert de leerprestaties, maakt kinderen socialer en stimuleert de motorische ontwikkeling.

Natuurlijke materialen, boomstammen parcours, survivalparcours, waterplekken, hutten van wilgentakken etc. Het stimuleert en daagt uit! Michel neemt u in de prachtige groene omgeving mee en laat u allerlei mogelijkheden zien hoe de schoolomgeving optimaal kan worden ingezet voor ontdekken en zintuigprikkeling, maar ook motorisch en educatief.

Workshopleider: Michel Ballast – Michel is implementatie begeleider en speelbegeleider Beweeg Wijs in basis, voortgezet en speciaal onderwijs.