« Vorige pagina

Vanuit de methodiek Beweeg Wijs leren we kinderen om tot prettig spel en veel beweging op het schoolplein te komen. Als dat stap voor stap goed loopt, betrekken we ook de wijk en sportclubs in de samenwerking. School, wijk en club zijn belangrijke plaatsen om veel te bewegen. Een voorbeeld van een prachtige samenwerking tussen onderwijs, wijk, gemeente, beweegmanagement en sportclubs in dit filmpje vastgelegd door collega Machiel van der Wolf, onze regiocoördinator in Noord Holland. Dank aan alle betrokken partners!