« Vorige pagina

Deelname door 2000 kinderen op elf Enschedese basisscholen

Drie jaar geleden is op 11 Enschedese scholen gestart met het programma ‘Jeugd op Gezond Gewicht’ met als doel scholieren meer te laten bewegen en het aantal kinderen met overgewicht te reduceren. Het programma is onderzocht op effectiviteit. De deelnemende scholieren zijn op drie momenten getest. Het programma is gefinancierd door Zorgverzekeraar Menzis en Gemeente Enschede.

Programma op scholen
Zo’n 2000 kinderen op de deelnemende basisscholen hebben dagelijks meer bewogen volgens de methodiek van Beweeg Wijs. Deze beweging vond plaats in de pauze en tijdens een extra beweegles op het schoolplein. De methodiek zorgt voor veiligere schoolpleinen met minder conflicten. Daarnaast hebben de kinderen regelmatig les gehad over gezonde voeding. Ook de ouders waren bij dit programma betrokken en er werd verbinding gemaakt met sportclubs in de wijk. Alle leerlingen van de elf scholen hebben deelgenomen, in totaal 2000 Enschedese kinderen.

Doelstelling en onderzoek
De doelstelling van het programma was het realiseren van vijf procent minder kinderen met overgewicht per jaar. Het programma is onderzocht op effectiviteit, via een gevalideerde onderzoeksmethodiek. Op drie momenten, bij aanvang, tussentijds en aan het eind zijn de kinderen getest. Professor Roland Naul van de Universiteit Münster heeft de testresultaten verwerkt. Ook het RIVM was betrokken. De onderzoeksresultaten zijn vandaag aan de scholen gepresenteerd.

Unieke resultaten
De doelstelling is deels gerealiseerd; een deel van de kinderen scoort beter op gewicht, maar een deel behoud overgewicht. Hoe eerder de kinderen startten, hoe meer de BMI van obese kinderen afnam. Uit het onderzoek komt ook naar voren dat de kinderen betere scoren op beweegtesten. En hoe jonger de kinderen waren bij aanvang van deelname aan het programma, hoe beter het resultaat qua motorische ontwikkeling is. Deze resultaten zijn nieuw; er is niet eerder motorisch onderzoek gedaan bij een collectieve leefstijl interventie. De resultaten zullen ook leiden tot een wetenschappelijke publicatie.

Meer harmonie, minder conflicten
De scholen zitten vandaag om tafel. Zij delen de onderzoeksresultaten, ervaringen en tips. Verschillende scholen signaleren door de methodiek Beweeg Wijs meer harmonie en minder conflicten op het schoolplein.

Borging programma
Zorgverzekeraar Menzis en Gemeente Enschede hebben besloten om ook schooljaar 2016/2017 een financiële bijdrage te leveren aan de borging van het programma op de scholen. Het is immers in ieders belang dat kinderen fit zijn. Dat is zowel van belang voor de gezondheid van de kinderen nu en later, als voor de schoolprestaties van de kinderen.