« Vorige pagina

Meer bewegen gedurende de schooldag kan de leerprocessen positief beïnvloeden. Benieuwd naar de mogelijkheden om Beweeg Wijs, bewegingsonderwijs en bewegend rekenen in te zetten binnen het Nationaal Programma Onderwijs? Raak met ons in gesprek.

Mogelijkheden met Beweeg Wijs binnen NPO
De huidige gezondheidscrisis maakt des te meer duidelijk dat voldoende bewegen essentieel is voor de ontwikkeling en de gezondheid van een kind. Zoals we overal kunnen lezen kan méér bewegen gedurende de schooldag waardevol zijn om de schooldag gezond door te komen en om de leerprocessen positief te beïnvloeden.

Als kinderen meer bewegen, kunnen ze zich beter concentreren in de klas. Bewegen heeft een positieve invloed op de sfeer in de klas en op het gedrag en de aandacht van kinderen.

Zoals bekend is Beweeg Wijs een erkende interventie waarmee we laagdrempelig meer beweging organiseren op het plein. Ook leveren wij professionals voor het geven van de lessen bewegingsonderwijs. Daarnaast hebben we een doordacht programma voor bewegend rekenen ontwikkeld voor groep 1 t/m 8 op het plein. Introductiefilmpje: https://vimeo.com/240138947

De overheid komt in actie met het ‘Nationaal Programma Onderwijs’ met forse financiële ondersteuning. Onze methodiek past uitstekend binnen het doelgebied C op de menukaart:
“Sociaal-emotionele en fysieke ontwikkeling van leerlingen”. Als u kansen ziet met ons onderwijsprogramma, raken we graag samen in gesprek om te verkennen in hoeverre de regeling hiervoor ingezet kan worden. Dat geldt zowel voor bestaande Beweeg Wijs scholen als voor scholen die willen starten met onze methodiek.