Landelijke studiedag

Dynamische schooldag AFGELAST

 
Bekijk alle informatie »

Deze dag wordt verplaatst naar een nader te bepalen datum

Een studiedag rondom bewegend leren

 

Meer beweging

Kinderen op scholen bewegen meer als er Beweeg Wijs is, blijkt uit TNO onderzoek.

Meer structuur

We gaan aan de slag met structuur aanbrengen in het buiten spelen en de gedragsregels.

Leren vanuit beweging

Kinderen die een paar keer per dag matig intensief bewegen, leren beter!

Zo werkt het

Op een duurzame manier maken we de schoolomgeving “toekomstbestendig”.

Beweeg Wijs maakt het optimaal gebruik van de schoolomgeving tot een nieuw schoolvak. Onze integrale aanpak kenmerkt zich door de verbinding van het onderwijs van binnen naar buiten. Onderwijsdoelen worden buiten zichtbaar: sport en spel, techniek, rekenen, natuurbeleving, theater, dans en muziek, het biedt voor iedereen een rijke ontwikkelomgeving.

Wat levert het op?

Meer beweging

" Kinderen op scholen bewegen meer als er Beweeg Wijs is (TNO onderzoek) "

Minder conflicten

" Door Beweeg Wijs met gedrag gaan we in de schoolomgeving aan de slag met structuur aanbrengen in het buiten spelen en maken we afspraken over gedragsregels die aansluiten bij de visie van de school. Uit onderzoek is gebleken dat het aantal conflicten na de pauze lager is dan voorheen. "

Minder overgewicht

" Meer bewegen zorgt voor minder overgewicht. Ook de methode Leef Wijs kan stimuleren om naast het beweeg gedrag kinderen en ouders bewust te maken van het eetgedrag. "

Kleurrijke gestructureerde omgeving en professionele begeleiding

" Structuur en professionele begeleiding zorgen er voor dat kinderen in een sociaal emotioneel veilige omgeving de mogelijkheid hebben om zich te ontwikkelen en met elkaar leuke activiteiten te spelen. "

Wijkontwikkeling

" De school is de hart van de wijk en kan voor en na schooltijd ook een wijkfunctie vervullen door het aanbieden van leuke activiteiten die op school en in de wijk kunnen plaats vinden waardoor de cohesie in de buurt versterkt wordt. "

Kinderen leren beter vanuit beweging!

" Kinderen die een paar keer per dag matig intensief bewegen, leren beter. Het beeld bestaat dat bewegen luxe is: veel scholen leveren beweegtijd in om extra leertijd te creëren. Feit is dat bewegen het rendement van de leertijd juist versterkt. Het inroosteren van beweegmomenten in het onderwijs - in welke vorm ook - is daarom belangrijk. "

Ontzorgen schoolteams

" Door de aanwezigheid van een Beweeg Wijs speelbegeleider kan het schoolteam ontzorgd worden om deze speelbegeleider de activiteiten klaar zet, begeleid en opruimt. "

Voor wie

Ook de allerjongste doelgroep heeft behoefte aan vrije speelmomenten. Met onze methode “Voor en door het jonge kind”, zorgen wij voor extra beweegtijd waardoor kinderen beter leren spelen. Kinderen die de methode Beweeg Wijs volgen hebben meer plezier in spelen en bewegen en dat draagt indirect bij aan een verbetering van de motorische vaardigheden en een gezonde basis. De methode is geschikt voor kinderen van 1,5 – 4 jaar en kan worden ingezet bij kinderopvang organisaties.
Ieder kind heeft behoefte aan vrije speelmomenten. Toch is het niet voor alle kinderen vanzelfsprekend om op die momenten met plezier te kunnen spelen. Op het speelplein bijvoorbeeld ontbreekt soms uitdagend speelmateriaal, begeleiding en een gestructureerde speelomgeving. Hierdoor kunnen kinderen het pleinspelen als onprettig gaan ervaren en zo ontwikkelingskansen missen. De (brede) school die met de methodiek Beweeg Wijs werkt, krijgt begeleiding bij het ontwikkelen van een compleet jaarprogramma.
Beweeg Wijs zet zich in om beweging in het (speciaal) voortgezet onderwijs te stimuleren door het bieden van een kern­concept op het gebied van vrijetijdsbesteding. Daarbij is het mogelijk dat u tijde­lijk deskundige collega’s inhuurt vanuit het detacheringbureau van Beweeg Wijs. De methode van Beweeg Wijs speelt in op belangrijke vrije beweegmomenten van leerlingen. Hiervoor heeft Beweeg Wijs een uniek kleurconcept ontwikkeld, waarin leerlingen beter leren samen bewegen in een uitdagende en gestructureerde omgeving.
De minor Beweeg Wijs bestaat uit scholing en begeleiding van de studenten die waar mogelijk plaatsnemen in het beweegteam. De begeleiders zijn bijvoorbeeld in dienst van Beweeg Wijs en worden tewerkgesteld bij de partners van de brede school. Het betreft nieuwe werkzaamheden, met als doel de kwaliteit op het gebied van bewegen en spelen in het onderwijs, bij de kinderopvang en in de wijk te verhogen.
Voor een goede gezondheid is voldoende beweging van groot belang. Beweeg Wijs is een organisatie die begeleiding en scholing verzorgt op het gebied van bewegen in de meest brede zin van het woord. Beweeg Wijs streeft naar een levenlang prettig bewegen passend bij ieders eigen mogelijkheden en heeft hiervoor een methode ontwikkeld om de kinderopvang, het onderwijs, de wijk en zorgcentra te ondersteunen bij het formeren van een zelfstandig functionerend beweegteam.

Bekijk hier wie uw regiocoördinator is!

Laatste nieuwsbericht


[pw_vc_grid pw_teasr_layout_img=”image|no_link,title|no_link,text|excerpt,link” pw_excerpt_length=”90″ pw_hide_date=”on” pw_show_overlay=”yes” pw_show_zoom_icon=”yes” pw_show_link_icon=”yes” pw_grid_author=”yes” pw_grid_tags=”yes” pw_grid_show_num_comment=”yes” pw_border_top_size=”0″ pw_border_right_size=”0″ pw_border_bottom_size=”0″ pw_border_left_size=”0″ pw_title_font_family=”inherit” pw_title_font_size=”14″ pw_meta_font_family=”inherit” pw_meta_font_size=”12″ pw_excerpt_font_family=”inherit” pw_excerpt_font_size=”11″ pw_query=”size:1|order_by:date|order:DESC|post_type:post” pw_image_thumb_size=”full”]

In de praktijk

Laat ze buiten spelen! Kom in contact

Beweeg Wijs BV – Bedrijvenweg 2a, 7161 AJ Neede

+31 (0)545 296858

info@beweegwijs.nl