« Vorige pagina

KVLO NIEUWS  |  16 MAART 2023

(Bericht: dr. Anne de Bruijn, Universitair docent VU) Beweeg Wijs is een methode om kinderen van 4-12 jaar meer en gevarieerder te laten bewegen tijdens de pauze op het schoolplein. Hiermee wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan de motorische en sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. In het kader van een door NRO gefinancierd onderzoeksproject gaan we onderzoeken hoe de Beweeg Wijs methodiek bijdraagt aan het terugdringen van leervertragingen op motorisch, cognitief en sociaal-emotioneel vlak. Uw school kan ons daarbij helpen!

Wij zoeken scholen in het regulier onderwijs die:

  • Nóg meer en beter willen bewegen op het schoolplein.
  • Een uniek inkijkje willen in het reilen en zeilen van wetenschappelijk onderzoek.
  • Op dit moment nog géén Beweeg Wijs of andere pleinmethode gebruiken.

Wat vraagt dit van uw school?

  • 10 scholen krijgen gratis het Beweeg Wijs programma aangeboden. De andere 10 scholen zijn controleschool, wat wil zeggen dat ze hun reguliere programma volgen. Ze volgen het Beweeg Wijs programma dus niet.
  • Op alle 20 deelnemende scholen worden testen afgenomen om de motorische, sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling van kinderen in kaart te brengen.
  • De testen worden afgenomen door onderzoekers in 3 groepen (4 t/m 7) bij de start en aan het eind van het schooljaar.
  • Voorbereiding vindt plaats van mei – juli 2023. Uitvoering vindt plaats in schooljaar 2023-2024.
  • Deelnemende scholen krijgen een financiële vergoeding voor deelname aan de interventie en het onderzoek.

Meer informatie:

https://www.nro.nl/onderzoeksprogrammas/effectmeting-kansrijke-interventies-het-po-en-vo

Download informatie sheet: download

Interesse? Wilt u deelnemen aan dit onderzoek? Neem dan contact op met Ron ten Broeke: info@beweegwijs.nl / 06-13079384.