« Vorige pagina

Onlangs kregen we goed nieuws vanuit “Het Kenniscentrum van de Sport”.
Naast onze kern-interventie “Beweeg Wijs voor de basisschool” is nu ook de nieuw ontwikkelde voorloper ‘Beweeg Wijs, spelen en bewegen voor en door het jonge kind’ erkend als “Goed Beschreven” Daar zijn we erg trots op!

Op de site van Kenniscentrum Sport staat :

“Een erkende interventie is beoordeeld en erkend volgens de landelijke afgesproken beoordelingssystematiek. Het erkenningstraject is een samenwerking tussen het RIVM Centrum Gezond Leven (CGL), het Nederlands Jeugdinstituut (NJi), het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ), het Kenniscentrum Sport, MOVISIE, Trimbos en Vilans. Door samen te werken aan het beoordelen van interventies volgens eenduidige criteria streven zij naar kwaliteitsverbetering in de diverse werkvelden.

De erkende leefstijlinterventies staan in de landelijke interventie database gezond en actief leven. Het overzicht van de sport- en beweeginterventies maakt hier onderdeel van uit en is te vinden via www.sportenbeweeginterventies.nl. Binnen de sport- en beweegsector wordt steeds meer waarde gehecht aan kwaliteit”

We hebben een speciaal (opgeleid) team voor peuter-beweegtrajecten en deze erkenning is het resultaat van veel ontwikkelwerk en is een enorme stimulans om heel Nederland kennis te laten maken met Beweeg Wijs (ook) voor peuters!

Klik hier voor de link naar de database met sport- en beweeginterventies.