"Wij helpen u om uw schoolplein te structureren en met onze Beweeg Wijs methodiek (nóg) beter te gebruiken. 

Het levert meer bewegingmeer speelplezier én minder conflicten op".
Ron ten Broeke - directeur Beweeg Wijs

 

Meer beweging

Kinderen op scholen bewegen meer als er Beweeg Wijs is, blijkt uit TNO onderzoek.

Meer structuur

We gaan aan de slag met structuur aanbrengen in het buiten spelen en de gedragsregels.

Leren vanuit beweging

Kinderen die een paar keer per dag matig intensief bewegen, leren beter!

Zo werkt het

Op een duurzame manier maken we de schoolomgeving “toekomstbestendig”.

Beweeg Wijs maakt het optimaal gebruik van de schoolomgeving tot een nieuw schoolvak. Onze integrale aanpak kenmerkt zich door de verbinding van het onderwijs van binnen naar buiten. Onderwijsdoelen worden buiten zichtbaar: sport en spel, techniek, rekenen, natuurbeleving, theater, dans en muziek, het biedt voor iedereen een rijke ontwikkelomgeving.

Pauze Spelen

Bewegend rekenen bij de Triangel in Eerbeek

Wat levert het op?

Meer beweging

" Kinderen op scholen bewegen meer als er Beweeg Wijs is (TNO onderzoek) "

Minder conflicten

" Door Beweeg Wijs met gedrag gaan we in de schoolomgeving aan de slag met structuur aanbrengen in het buiten spelen en maken we afspraken over gedragsregels die aansluiten bij de visie van de school. Uit onderzoek is gebleken dat het aantal conflicten na de pauze lager is dan voorheen. "

Minder overgewicht

" Meer bewegen zorgt voor minder overgewicht. Ook de methode Leef Wijs kan stimuleren om naast het beweeg gedrag kinderen en ouders bewust te maken van het eetgedrag. "

Kleurrijke gestructureerde omgeving en professionele begeleiding

" Structuur en professionele begeleiding zorgen er voor dat kinderen in een sociaal emotioneel veilige omgeving de mogelijkheid hebben om zich te ontwikkelen en met elkaar leuke activiteiten te spelen. "

Wijkontwikkeling

" De school is de hart van de wijk en kan voor en na schooltijd ook een wijkfunctie vervullen door het aanbieden van leuke activiteiten die op school en in de wijk kunnen plaats vinden waardoor de cohesie in de buurt versterkt wordt. "

Kinderen leren beter vanuit beweging!

" Kinderen die een paar keer per dag matig intensief bewegen, leren beter. Het beeld bestaat dat bewegen luxe is: veel scholen leveren beweegtijd in om extra leertijd te creëren. Feit is dat bewegen het rendement van de leertijd juist versterkt. Het inroosteren van beweegmomenten in het onderwijs - in welke vorm ook - is daarom belangrijk. "

Ontzorgen schoolteams

" Door de aanwezigheid van een Beweeg Wijs speelbegeleider kan het schoolteam ontzorgd worden om deze speelbegeleider de activiteiten klaar zet, begeleid en opruimt. "

Voor wie

Ieder kind heeft behoefte aan vrije speelmomenten, vooral de allerjongste doelgroep.Met de methodiek “Beweeg Wijs voor het jonge kind” zorgen wij voor extra beweegtijd om peuters beter te leren spelen. D.m.v. beweegkaarten gaan pedagogisch medewerkers met peuters gericht aan de slag met leuke en uitdagende activiteiten. Met de beweegkaarten kan wekelijks, twee jaar lang met de verschillende activiteiten worden gewerkt. Dit zorgt voor meer plezier in spelen en bewegen en het draagt bij aan een verbetering van de motorische en sociaal-emotionele vaardigheden en een gezonde basis.
De methode is geschikt voor peuters van 1,5 – 4 jaar en wordt ingezet bij kinderopvang organisaties. Steeds vaker wordt dit beweegprogramma voor de jongste kinderen als voorloper van de methodiek voor het basisonderwijs inzet. Daarmee wordt een doorgaande lijn van 1,5 – 12 jaar op het gebied van spelen en bewegen gecreëerd.Peuters worden door het speel- en beweegaanbod motorisch en sociaal-emotioneel sterker doordat er een beproefd, geschikt en gevarieerd aanbod is, gericht op juist deze jongste doelgroep. Een ander belangrijk aspect binnen de methodiek is de betrokkenheid van ouders om zo de vertaalslag te kunnen maken naar het spelen in de thuisomgeving, binnen en buiten. Klik voor brochure ‘Spelen en bewegen voor het jonge kind’.
Ieder kind heeft behoefte aan vrije speelmomenten. Toch is het niet voor alle kinderen vanzelfsprekend om op die momenten met plezier te kunnen spelen. Op het speelplein bijvoorbeeld ontbreekt soms uitdagend speelmateriaal, begeleiding en een gestructureerde speelomgeving. Hierdoor kunnen kinderen het pleinspelen als onprettig gaan ervaren en zo ontwikkelingskansen missen. De (brede) school die met de methodiek Beweeg Wijs werkt, krijgt begeleiding bij het ontwikkelen van een compleet jaarprogramma. Klik voor video ‘Beweeg Wijs in de praktijk’. Klik voor brochure ‘Speelmethode voor het basisonderwijs’.
Zin in beweging na een ochtend stilzitten? Ook iedere leerling in het voortgezet onderwijs heeft behoefte aan vrije sportmomenten. Schooltijd wordt succesvol als leerlingen zich vitaal en gezond voelen. In de pauze kunnen leerlingen daarom mee doen aan Pauzesport. Elke dag in de pauze even een balletje hooghouden, één-wieleren, volleyballen, stoeien, basketballen, voetballen en nog veel meer op het pauzesportplein. Scholen kunnen kiezen voor speciale pauzesportinstructeurs, deze instructeurs leiden leerlingen uit uw hoogste klassen op om pauzesportcoach te worden. Deze pauzesportcoaches kunnen (begeleid door de vakgroep LO) na verloop van tijd de pauze-activiteiten zelfstandig begeleiden. Op het plein ontbreekt soms uitdagend sportmateriaal, begeleiding en een gestructureerde pauze sportomgeving. Beweeg Wijs is een organisatie die begeleiding en scholing verzorgt op het gebied van bewegen en vrije tijdsbesteding in de meest brede zin van het woord. Het (speciaal) voortgezet onderwijs dat met de methodiek Pauzesport Beweeg Wijs werkt, krijgt begeleiding bij het ontwikkelen van een compleet jaarprogramma.De eerste school die Pauzesport succesvol heeft geïmplementeerd is CSG ’t Noordik in Almelo, locatie C. van Renneslaan. Pauzesport Praktijk
De MBO-er wordt met het Beweeg Wijs Keuzevak specifiek opgeleid op niveau 3 als speelpleinbegeleider en pleincoach en op niveau 4 als sportcoördinator. Competenties binnen het keuzevak worden gekoppeld aan het werk op basisscholen, speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs, zorgcentra, buurtsport en kinderopvang. Ook als stagiaire is het van belang geschoold te zijn binnen deze organisaties om mee te kunnen draaien met Beweeg Wijs-interventies.
Op steeds meer plaatsen in ons land kiezen basisscholen voor de methodiek Beweeg Wijs. Als in uw gemeente z.g.n. buurtsportcoaches werkzaam zijn, dan zouden zij ingezet kunnen worden bij de implementatie van Beweeg Wijs op de basisschool. De buurtsportcoaches worden in dat geval door ons opgeleid. Tevens ontwikkelt Beweeg Wijs vrijetijdsprogramma’s voor wijken, die worden georganiseerd vanuit de basisscholen. Wijkbeweegdag Hoorn

Bekijk hier wie uw regiocoördinator is!

Laatste nieuwsbericht

Vakleerkracht speelinstructie-bewegingsonderwijs

Ben jij sportief én is het jouw passie om kinderen te laten sporten en bewegen? Woon je in de omgeving van Hengelo Overijssel? Ben je op zoek naar een baan onder schooltijd? Dan..

In de praktijk

Laat ze buiten spelen! Kom in contact

Beweeg Wijs BV – Bedrijvenweg 2 – 7161 AJ Neede

+31 (0)545 296858

info@beweegwijs.nl